Internacionalni jezički centar Buckingham Palace

Internacionalni jezički centar BUCKINGHAM PALACE je specijalizovana škola za engleski jezik čiji kadar čine magistri i doktori naučnih osnova engleskog jezika. Centar posluje po principu poluindividualne nastave što podrazumeva ograničenje na četiri polaznika po grupi. Vlasnik i direktor škole je dr Svetlana Ristivojević, priznati stručnjak u oblasti metodike nastave engleskog jezika. Svojim znanjem i umećima stečenim tokom studija na engleskom univerzitetu i kasnijim intenzivnim radom sa studentima, stvorila je školu engleskog čiji je prevashodni cilj sticanje umeća komuniciranja na engleskom. Dr Ristivojević je dobitnik prestižne nagrade za inovativnost u metodici nastave za Surviving Course (kurs preživljavanja). IJC BUCKINGHAM PALACE je jedina škola u Srbiji koja polaznicima nudi ovakav kurs. Ukoliko volite da putujete, a nervira Vas što ne umete da naručite kafu u inostranstvu, kupite kartu za metro ili se plašite gubitka kofera na aerodromu i nemogućnosti da to objasnite službenicima, ovaj dvomesečni kurs je prilika da naučite te osnovne stvari. Sa polaznicima se vežbaju realne situacije u okviru komunikacije sa profesorima.

U nastavu su uključeni strani lektori koji svake nedelje održavaju Chat čajanke.
Svaki polaznik pre upisa prolazi pisano i usmeno testiranje, kao i razgovor sa direktorom Centra kako bi se definisali pojedinačni ciljevi i svrha učenja jezika.

 

Centar ima stoprocentni uspeh na Cambridge ispitima, kao i prilikom obuke lekara za rad u inostranstvu.
U okviru Centra radi i knjižara gde polaznici mogu kupiti ili poručiti literaturu za kurseve.

 

Upisni rokovi:
- od 5. do 19. septembra
- od 3. do 17. oktobra
- od 7. do 21. novembra
- od 5. do 19. decembra

 

Svakog septembra Centar dodeljuje jednogodišnju stipendiju za jednog polaznika Centra iz Fonda „Miloje Ristivojević“. Stipendija obuhvata troškove nastave, udžbenika, kao i svih dodatnih materijala.